Business

04 RESEARCH AND
DEVELOPMENT

工程分類適用裝置

產線名稱
本公司適用機具
1鍍膜前處理產線
 • 研磨機
 • 研磨機
 • 超音波洗淨機
 • 水洗乾燥機
 •  
2半蝕刻產線
 • 半蝕刻機
 • 水洗機
 • 乾燥機
 •  
 •  
34
填孔去墨處理線產線
 • 研磨機
 • 轉向機
 • 研磨機
 • 水洗乾燥機
 •  
5去除填孔墨水產線
 • 研磨機
 • 水洗乾燥機
 •  
 •  
 •  
6D/F前處理產線
 • 酸洗機
 • 研磨機
 • 噴砂研磨機
 • 超音波洗淨機
 • 水洗乾燥機
 • 酸洗機
 • 研磨機
 • 軟蝕刻機
 • 酸洗機(防銹機)
 • 水洗乾燥機
7DES產線
 • 顯像機
 • 蝕刻機
 • 剝離機
 •  
 •  
8SUS板研磨產線
 • 研磨機
 • 水洗乾燥機
 •  
 •  
 •  
9樹脂研磨產線
 • 研磨機
 • 轉向機
 • 研磨機
 • 水洗乾燥機
 •  
10S/R前處理產線
 • 酸洗機
 • 研磨機
 • 噴砂研磨機
 • 超音波洗淨機
 • 水洗乾燥機
 • 酸洗機
 • 研磨機
 • 軟蝕刻機
 • 酸洗機(防銹機)
 • 水洗乾燥機
11金屬鍍層前處理產線
 • 噴砂研磨機
 • 超音波洗淨機
 • 水洗乾燥機
 •  
 •  
 • 研磨機
 • 軟蝕刻機
 • 水洗乾燥機
 •  
 •